Projecten

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren maakt de POM het economisch beleid van de Provincie waar. Concreet gebeurt dit door de ontwikkeling van duurzame economische projecten.

Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties. We creëren op deze wijze kwalitatieve bedrijfsruimte en versterken de economische speerpuntsectoren van de Provincie.

heb je een project of idee? contacteer ons!

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.