Smart Delta Resources

Anne-Leen Denolf 0473 731 935

Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerking in de Schelde-Deltaregio (Zeeland/West-Brabant/Oost-Vlaanderen) tussen grote industriële spelers uit onder andere de staal-, chemie-, energie-, food- en autosector, samen met de haven, overheden en kennisinstellingen. SDR heeft sinds 2021 een Vlaamse afdeling, die samen met de Nederlandse afdeling samenwerkt aan crossborder oplossingen voor een toekomstbestendige en duurzame industrie in de regio.

SDR helpt de industrie met de uitwerking van hun verduurzamingsplannen met concrete, innovatieve programma’s die gericht zijn op CO2-reductie, circulariteit, duurzame grondstoffen en groene energie.

De POM en de Provincie Oost-Vlaanderen werden in 2021 een actieve partner in SDR.

Interessante projecten

VIL Mobile Methanol Utilisation project

Met dit project willen VIL en UGent onderzoeken welke rol groene methanol kan spelen in het verduurzamen van specifieke ’heavy duty‘ logistieke toepassingen, zoals binnenvaart, spoor, specifieke havenactiviteiten en goederenbehandeling. Hierbij is het van essentieel belang om de technische mogelijkheden van groene methanol in te passen in de operationele noden van bedrijven.

Map-IT CCU

Dit project wil een beslissingsboom ontwikkelen voor CCU (‘carbon capture and utilization’) vanaf de captatie van CO2 tot over de gehele waardeketen. Hierbij zullen ook verschillende waardeketens worden onderzocht, onder andere methanol, methaan, gasificatie, mierezuur…

ProteInn Club

De ProteInn Club faciliteert en versnelt de verdere ontwikkeling van een uniek ecosysteem rond fermentatiegebaseerde proteïnen. De samenwerking tussen Bio Base Europe Pilot Plant, UGent/CAPTURE en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Vlaanderen (ILVO) wil alle actoren van de volledige waardeketen samenbrengen om bij te dragen tot een duurzamer voedselsysteem en een circulaire bio-economie. Binnen de werking van SDR wordt een businesscase onderzocht voor de productie van proteïnen uit methanol, ethanol en CO2.

North-C Building Materials project

Dit project is gebaseerd op de industriële synergie tussen een staalfabriek en een biomassacentrale, waarbij de reststromen (rookgas, vliegas, bodemas, slag, CO2) van beide zullen worden gebruikt om waardevolle bouwmaterialen te produceren. Binnen de werking van SDR is er, via UGent, een studie opgestart rond industriële warmteclusters in het Gentse deel van North Sea Port.


Smart Delta Resources

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.