Project Briel

Veerle Van Daele 0498 177 742

De Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de POM werken samen om het gebied Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Dit project moet leiden tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.

Belangrijke economische impuls

De bedoeling is duidelijk: we willen het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele transformatieproces wordt er, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met de situatie van de bestaande bedrijven.

Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls: het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

Projectpartners

  • Provincie Oost-Vlaanderen (dienst Ruimtelijke Planning) staat in voor het planningstraject, dit is de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) en het onderzoeken van de milieu- en mobiliteitseffecten.
  • De POM Oost-Vlaanderen treedt op als projectcoördinator.
  • De Vlaamse Waterweg nv (DVW) staat in voor het realisatietraject.

De stad Dendermonde ondersteunt het project Briel.


Project Briel

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.