Energiemakelaar

Michaël Heiremans 09 267 75 01

Wat is dat, een energiemakelaar?

De energiemakelaar is een ‘schakelfiguur’, die de uitwisseling van onbenutte reststromen (warmte, water, materialen) initieert door partijen (bedrijven, overheden, gebouwenbeheerders,…) te verbinden en hen te begeleiden in de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord businessmodel.

En dat is een belangrijke taak, want veel bedrijven beseffen dat er opportuniteiten liggen in het uitwisselen van bijvoorbeeld restwarmte, maar het behoort niet tot hun core business. Een energiemakelaar kan de drempelvrees dan weghalen.

Eerste casussen die worden opgenomen betreffen bedrijven(terreinen) of gemeenten die (overschotten van) energie willen uitwisselen met andere actoren. De bronnen variëren van drijvende zonnepanelen over restwarmte uit het droogproces van karton tot batterijbuffers.

Een nieuw beroep

Energiemakelaar is een nieuw beroep dat sinds 2022 wordt opgenomen binnen de POM. Om deze nieuwe beroepsgroep verder te professionaliseren, is het ‘Platform Energiemakelaar‘ opgericht, om kennis en ervaringen te delen, om complementair te werken en om nieuwe energiemakelaars beter op weg te helpen.


Platform Energiemakelaar

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.