Storage of Energy and Power Systems (STEPS)

Gieles Kinget 0470 344 404

Aan de slag met energieopslag

Energieopslag is een belangrijke stap in de energietransitie. Het Europese project STEPS ondersteunt innovatieve kmo’s die actief zijn in energieopslag om zo de concurrentiepositie van deze sector in Noord-West Europa te versterken.

In België worden vier Vlaamse ondernemers, waarvan twee Oost-Vlaamse (Locquet en Near Grid Solutions), ondersteund bij het effectieve testen van hun innovatieve energieopslagsystemen.

STEPS, een Interreg North-West Europe-project, is een samenwerking tussen partners uit Nederland, Duistland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België.


STEPS

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.