Smart Energy Link (SEL)

Pieter-Jan Van De Weghe 0497 392 708

Naar een nieuw energiemodel

Wereldwijd is er een energietransitie aan de gang, waarbij de focus ligt op een sterke elektrificatie, duurzame warmte en het verbannen van fossiele energie. Een nieuw energiemodel, gebaseerd op hernieuwbare energie, focust zich op lokale energieproductie en -afname.

Smart Energy Link (SEL) wil door het uitvoeren van verschillende projecten een methodiek ontwikkelen voor het sturen van energiestromen in lokale smart grids: aan de hand van de nieuwste technologieën energiestromen lokaal opwekken, beheren en sturen.

Slimme lokale energienetwerken

  1. Energie opslaan • om het aanbod af te stemmen op de vraag naar elektriciteit wordt tijdelijke opslag van elektriciteit steeds belangrijker.
  2. Energie opwekken • dankzij het aanleggen van windparken en zonnepanelen kunnen bedrijven en woningen hun energie lokaal opwekken.
  3. Energie afnemen • via een eigen energienetwerk wordt alle opgewekte stroom onder de verschillende deelnemers verdeeld.

SEL in de praktijk

SEL stond aan de wieg van het energiedelen in Vlaanderen en Nederland. Het project faciliteerde, begeleidde en ondersteunde de voortrajecten en/of realisaties van acht unieke demonstraties. Hiermee werd circa 5,4 miljoen euro vrijgemaakt voor directe investeringen in energie-uitwisseling tussen bedrijven.

Ontdek op de website alle projecten inclusief demofiches om zelf inspiratie op te doen.

Een afgerond verhaal

In 2022 werd het Interreg Vlaanderen/Nederland programma SEL formeel afgerond.

De POM fungeerde als projectcoördinator en het consortium bestond uit een mengeling van Vlaamse en Nederlandse organisaties met een sterke wil om bij te dragen aan de energietransitie: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), gemeente Breda, gemeente Middelburg, Provincie Oost-Vlaanderen en de POM’s van West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.


Smart Energy Link

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.