Kennisnetwerk Bedrijventerrein-management

Heleen Veys 0471 173 226

Wat is ‘bedrijventerreinmanagement’?

We willen dat onze Oost-Vlaamse bedrijventerreinen goed en duurzaam functioneren, en daarvoor is samenwerking cruciaal.

Om daar vorm aan te geven, zetten we sterk in op ‘bedrijventerreinmanagement’ (BTM): de samenwerking tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en andere actoren (ontwikkelaar van het bedrijventerrein, lokale overheden, beheerder) om te komen tot een goed functionerend bedrijventerrein en duurzame bedrijfsprocessen.

Netwerk met drie functies

Bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen kunnen voor eerstelijnsadvies met betrekking tot BTM terecht bij het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.

In elke provincie / POM heeft het netwerk een aanspreekpunt, jouw zogenaamde ‘single point of contact’ (SPOC), dat je – bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject – in contact kan brengen met andere BTM-stakeholders, die provinciaal of Vlaamsbreed actief zijn.

Daarnaast heeft het Kennisnetwerk BTM ook een informatieve functie. Via nieuwsbrieven, periodieke netwerkbijeenkomsten en een website wordt informatie gegeven over nuttige best practices en interessante toekomstige evenementen en opportuniteiten rond de volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit
  • ketenbeheer, water en afval
  • beeldvorming, biodiversiteit en inrichting
  • risicobeheersing en beveiliging
  • delen van diensten en personeel
  • mobiliteit, transport en logistiek
  • oprichting, financiering en werking bedrijventerreinvereniging
  • projecten

Daarnaast helpt het Kennisnetwerk BTM ook nog proactief om samenwerkingsprojecten ter verduurzaming van bedrijventerreinen te genereren. Wat betekent dat concreet? Dat het Kennisnetwerk mogelijke samenwerkingsacties detecteert en concrete samenwerkingsacties en businesscases verder uitwerkt.


Kennisnetwerk BTM

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.