AVATAR

Tom Pauwels 0472 784 370

Waarom worden waterwegen niet vaker gebruikt voor stadsdistributie? Kunnen goederenstromen die vandaag via de weg verlopen, in de toekomst niet via het water gebeuren?

Met die vragen is het Avatarproject aan de slag gegaan. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden van autonome, zero-emissie binnenschepen voor stadsdistributie en op het ontwikkelen en testen van daarvoor geschikte technologieën. Ook de economische en maatschappelijke haalbaarheid wordt onderzocht.

Want wat is het economisch potentieel van schepen voor stedelijke distributie via de waterweg? Hoe kunnen we de beschikbare oplossingen voor automatisering verhogen? En hoe kunnen we duurzame beleveringsmodellen voor stedelijke distributie opzetten? Op al deze vragen wordt een antwoord gezocht.

En de concrete projectfocus? Die ziet er zo uit:

  • ontwikkeling van (autonome tot automatische) prototypes van vaartuigen;
  • ontwikkeling van concepten van monitoring en controle op afstand;
  • ontwikkeling van use cases en business cases in de context van stadsdistributie;
  • analyse van het politieke en wettelijke kader dat van belang is voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome schepen;
  • uitvoeren van piloottesten.

Het project ging van start in 2020, loopt nog tot 2023 en kadert binnen het EU-programma ‘Interreg North Sea Region’. De POM heeft de rol opgenomen van projectcoördinator en het consortium bestaat uit tien partners uit vier landen (België, Nederland, Duitsland en Zweden):

AVATAR staat voor Autonomous Vessels, cost-effective trAnshipmenT, wAste Return.

 


Project AVATAR

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.