Wat doet de POM?

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren maakt de POM het economisch beleid van de Provincie waar. Concreet gebeurt dit door duurzame economische projecten te ontwikkelen.

Neem zeker eens een kijkje en ontdek de projecten waar we enthousiast onze schouders onder zetten.

En hoe pakken we deze projecten aan? Welnu, als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties. Zo creëren we kwalitatieve bedrijfsruimte en versterken de economische speerpuntsectoren van de Provincie.

Benieuwd hoe onze juridische structuur in elkaar steekt?

Het volledig juridisch kader van de POM Oost-Vlaanderen en ook de samenstelling van ons directiecomité en raad van bestuur kan je lezen in ons ‘beknopt institutioneel dossier‘.

directiecomité (vlnr): Dieter Geenens • Bram De Winne • Joop Verzele • An Vervliet • Hans Mestdagh

raad van bestuur (vlnr): Bart Vermaercke • Stefaan Van Gucht • Dieter Geenens • Joop Verzele • An Vervliet • Karlijn Deene • Martine Verhoeve • Maarten Stuer • Christian Bauwens • Hilde De Sutter • Jos Vermeiren • Koen Roman • Jan Maertens • Jan Neirynck (ontbreken: Hans Mestdagh • Bart Blommaert • Peter Hertog • Geert Moerman • Katrien Neyt • Bram De Winne)

Certificeringsautoriteit

De Certificeringsautoriteit is een autonome cel van de POM die de juistheid en de betrouwbaarheid van uitgavenstaten en betalingsverzoeken waarborgt binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie. Alle info over de Certificeringsautoriteit en haar medewerkers vind je hier.

 

heb je een project of idee? contacteer ons!

Participeren
Ontwikkelen
Motiveren

Participeren

'Samen Investeren. Duurzaam Groeien.' Dat is wat de POM doet. Door actief te participeren in duurzame, lokale samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, krijgen deze projecten een steviger kans om zich te ontwikkelen. De actieve participatie van de POM zorgt ook voor extra projectondersteuning.

Ontwikkelen

‘Duurzame ruimte creëren voor economie‘. Dat is wat de POM doet. We realiseren duurzame referentieprojecten op bedrijventerreinen en zorgen daarbij, als trekker of als supporter, voor inbreng van expertise en financiering. Brownfieldconvenanten en Bijzondere Economische Knooppunten zijn onze focus.

Motiveren

‘Met en voor ondernemers innoveren en oplossingen aanreiken‘. Dat is wat de POM doet. We katalyseren projecten tussen bedrijven en zorgen daarbij, als trekker of als supporter, voor faciliteiten, inbreng van expertise en financiering.

Omdat we pionier willen zijn in de duurzame transitie, hebben we het Emma Leclercq Fonds opgericht.