Participeren

‘Samen Investeren. Duurzaam Groeien.’

Dat is wat de POM doet.

Door actief te participeren in duurzame, lokale samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, krijgen deze projecten een steviger kans om zich te ontwikkelen.

De actieve participatie van de POM zorgt ook voor extra projectondersteuning.

Enkele voorbeeldprojecten?